publicerad: 2021  
problemorienterad problemorienterat problemorienterade
pro·blem|­orient·er·ad
adjektiv
proble`morienterad
in­riktad på problem­orientering
problem­orienterad under­visning; arbetsmetoden är visserligen problem­orienterad men före­slår även sätt att lösa de identifierade problemen
belagt sedan 1965