publicerad: 2021  
procedur proceduren procedurer
pro·ced·ur·en
substantiv
procedu´r
(relativt om­ständligt och komplicerat) tillvägagångs­sätt vid åstad­kommande av något
tillverkningsprocedur
det var en tids­ödande procedur att fylla i blanketterna
spec. om formellt sätt att hålla ett samman­träde el. en rätte­gång
procedurfråga; procedurregel
belagt sedan 1655; av franska procédure med samma betydelse; till lat. proce´dere 'fram­träda; göra fram­steg'; jfr ur­sprung till process, procession