publicerad: 2021  
problemställning problem­ställningen problem­ställningar
pro·blem|­ställ·ning·en
substantiv
proble`mställning
(sätt att ut­trycka) problem
en aktuell problem­ställning
belagt sedan 1903