publicerad: 2021  
processkrivning processkrivningen
pro·cess|­skriv·ning·en
substantiv
[-ses`-]
process­orienterad skrivning
processkrivning inne­bär att skribenter bearbetar sina texter i flera steg och får respons under sitt skrivande
belagt sedan 1986