publicerad: 2021  
procession processionen processioner
pro·cess·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(hög­tidligt och långsamt skridande) tåg
tusen­tals människor följde processionen när NN fördes till den sista vilan
belagt sedan 1635; av lat. process´io 'framåt­skridande', till proce´dere 'gå fram­åt'; jfr ur­sprung till procedur, process