publicerad: 2021  
produktionsapparat produktions­apparaten produktions­apparater
pro·dukt·ions|­ap·par·at·en
substantiv
[-∫o`ns-]
an­ordningar för (stor­skalig) produktion särsk. in­om ett land
stora delar av produktions­apparaten stod stilla under strejken
belagt sedan 1922