publicerad: 2021  
prohibitiv prohibitivt prohibitiva
pro·hib·it·iv
adjektiv
prohibiti´v
hindrande t.ex. genom förbud el. mycket hög gräns
prohibitiv lag­stiftning
belagt sedan 1800; bildat till lat. prohibe´re 'hindra'; jfr ur­sprung till inhibera