publicerad: 2021  
progrediera progredierade progredierat
verb
progredie´ra
framskrida utan att låta sig hejdas; särsk. om sjukdom
något progredierar
en kroniskt progredierande hjärnsjukdom som till slut ändade hans liv; sjukdomen progredierar vanligen långsamt
belagt sedan 1887; till lat. progred´i 'gå fram­åt'
progredieraprogredierande, progrediering