publicerad: 2021  
progression progressionen progressioner
pro·gress·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(jämn) till­växt t.ex. i skatteskala (så att procenten ut­tagen skatt ökar med in­komsten)
progression (i något)
progressionen i skatteskalan mildrades genom skattereformen
äv. framåt­skridande, ut­veckling
sjukdomens progression
belagt sedan 1793; av lat. progress´io 'fram­steg'; jfr ur­sprung till progress