publicerad: 2021  
reagera reagerade reagerat
verb
[-ge´-]
1 (snabbt) förändra sig eller ut­föra rörelse eller handling som svar på retning eller dylikt
någon/något reagerar (mot/på något/att+verb/sats)
någon reagerar (mot något)
någon reagerar (mot sats)
någon reagerar (mot att+verb)
någon reagerar (något)
någon reagerar (sats)
någon reagerar (på att+verb)
något reagerar (mot något)
något reagerar (mot sats)
något reagerar (mot att+verb)
något reagerar (något)
något reagerar (sats)
något reagerar (på att+verb)
någon/något reagerar (för något)
någon reagerar (för något)
något reagerar (för något)
han reagerade inte på till­tal; mål­vakten hann inte reagera på det hårda skottet; pupillerna reagerar för ljus
äv. i fråga om själslig förändring, som ofta ut­trycks i ord
reagera spontant; reagera positivt; man vet aldrig hur hon reagerar
äv. beträffande mer över­tänkt (ofta avstånds­tagande) reaktion, följd av handling
myndigheterna måste reagera mot ras­hetsarnas propaganda; hon kände att några måste reagera mot kapp­rustningen; läsarna har reagerat positivt på tidningens nya layout
belagt sedan 1842; till lat. re- 'till­baka, åter' och ag´ere 'driva; sätta i rörelse'; jfr ur­sprung till agera
2 under­gå kemisk reaktion ofta på spektakulärt sätt
något reagerar med något
natrium reagerar våldsamt med vatten
belagt sedan 1770
reagerareagerande, reaktion