publicerad: 2021  
reagenspapper reagenspappret el. reagens­papperet, plural reagens­papper, bestämd plural reagenspappren el. reagens­papperna el. reagens­papperen el. reagenspapprena
re·ag·ens|­papp·er·et
substantiv
[-gen`s-]
papper som är preparerat med ett ämne vars färg ändras av vissa andra ämnen
surheten på­visades med reagens­papper
belagt sedan 1855