publicerad: 2021  
reagens reagenset el. reagensen, plural reagens el. reagenser
re·ag·ens·et
substantiv
[-gen´s]
kemiskt ämne som reagerar på ett karakteristiskt sätt med annat ämne och som där­för an­vänds för att på­visa före­komst av det
reagens (något)
jod är reagens på stärkelse
belagt sedan ca 1720; till reagera