publicerad: 2021  
reduktionism reduktionismen
re·dukt·ion·ism·en
substantiv
reduktionis´m
ofta ned­sättande stånd­punkten att en viss vetenskaplig teori kan åter­föras till en annan, mer grund­läggande teori
många social­darwinistiska riktningar ut­märktes av biologisk reduktionism
belagt sedan 1986