publicerad: 2021  
reduplikation reduplikationen reduplikationer
re·dupl·ik·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sär­skilt språk­vetenskap fördubbling av ord, ord­del eller ljud
reduplikation (av något)
"pippi" och "misch­masch" är ord som har upp­stått genom reduplikation
belagt sedan 1809; till lat. reduplica´re '(åter) fördubbla'; jfr ur­sprung till duplicera