publicerad: 2021  
reflexiv reflexivt reflexiva
re·flex·iv
adjektiv
[ref´-] el. [-i´v]
i vissa ut­tryck som inne­bär en sorts växel­verkan
reflexiv kommunikation
sär­skilt språk­vetenskap
det reflexiva pronomenet "sin"; reflexiva verb som "slå sig" och "gifta sig"
belagt sedan 1815