publicerad: 2021  
registrera registrerade registrerat
verb
registre´ra
1 föra in (namn, fakta eller dylikt) i ett register
någon registrerar någon/något/sats
någon registrerar någon
någon registrerar något
någon registrerar sats
registrera ett före­tag; registrera de nya studenterna; fiske­båten var registrerad i Lysekil
belagt sedan 1422 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska registrera; av medeltidslat. registra´re med samma betydelse; till register
2 ta in data och ge ut­slag som följd av det om teknisk apparatur eller dylikt
något registrerar något/sats
något registrerar något
något registrerar sats
två kraftiga jord­skalv registrerades; deras rörelser registrerades på film­remsan
äv. om person eller dylikt se tecken på
någon registrerar något/sats
någon registrerar något
någon registrerar sats
ut­redningen säger sig ha registrerat en viss minskning av olje­beroendet
spec. med hjälp av sinnena el. hjärnan uppfatta något
hon registrerade vagt en skugga; hennes sinnes­organ registrerade in­trycken; han registrerade i förbi­farten att hon verkade gladare idag
belagt sedan 1883
registreraregistrerande, registrering