publicerad: 2021  
regnområde regn­området regn­områden
regn|­om·råd·et
substantiv
[reŋ`n-]
om­råde där regn faller
regn­området drog bort åt nord­ost och efter­följdes av upp­sprickande moln­täcke
belagt sedan 1899