publicerad: 2021  
regntid regn­tiden regn­tider
regn|­tid·en
substantiv
[reŋ`n-]
ofta bestämd form sing. period av året när ett om­råde får sin huvud­sakliga neder­börd i tropiska och subtropiska trakter
(i/under/vid) regntiden
(i) regntiden
(under) regntiden
(vid) regntiden
belagt sedan 1752