publicerad: 2021  
regress regressen regresser
re·gress·en
substantiv
regress´
i vetenskapliga samman­hang återgång
MOTSATS progress JFR regression 1
en regress i den biologiska ut­vecklingen
spec. ekonomi åter­gång av ut­givet belopp
regressrätt
spec. äv. medicin tillbakabildning av svulst, sjukdom eller dylikt
tumören gick i regress
belagt sedan 1637 (som ekonomisk term); 1855 i allmännare bet.; av lat. regress´us 'åter­gång; åter­komst', till reg´redi 'gå till­baka'; jfr ur­sprung till ingress, kongress, progress