publicerad: 2021  
regrediera regredierade regredierat
verb
regredie´ra
åter­gå till ett tidigare utvecklingsstadium ofta på grund av sjukdom
någon regredierar
många gamla personer regredierar
belagt sedan 1973; av lat. reg´redi 'gå till­baka'; jfr ur­sprung till regress
regredieraregredierande, regrediering, regress, regression