publicerad: 2021  
sala salade salat
sal·ar
verb
sa`la
var­dagligt; något ålderdomligt ibland med partikelnihop samla in pengar för visst ända­mål
några salar (ihop) (något) (till någon/något)
några salar (ihop) (något) (till någon)
några salar (ihop) (något) (till något)
sala till en flaska vin; de salade ihop till en femtio­års­present åt chefen
belagt sedan 1842; sv. dial. sala; trol. besläktat med sälja i äldre bet. 'lämna'