publicerad: 2021  
samarbeta samarbetade samarbetat
verb
sam`arbeta
arbeta till­sammans (med andra) för ett gemensamt mål
någon samarbetar (med någon/något) (i/om något/att+verb)
någon samarbetar (med någon) (i något)
någon samarbetar (med någon) (i att+verb)
någon samarbetar (med någon) (om något)
någon samarbetar (med någon) (om att+verb)
någon samarbetar (med något) (i något)
någon samarbetar (med något) (i att+verb)
någon samarbetar (med något) (om något)
någon samarbetar (med något) (om att+verb)
några samarbetar (i/om något/att+verb)
några samarbetar (i något)
några samarbetar (i att+verb)
några samarbetar (om något)
några samarbetar (om att+verb)
i skolan läggs stor vikt vid att eleverna lär sig att sam­arbeta; det svenska försvaret sam­arbetar intimt med Nato
belagt sedan 1779
samarbetasamarbetande, samarbete