publicerad: 2021  
samarbete sam­arbetet sam­arbeten
sam|­arbet·et
substantiv
sam`arbete
arbete som bedrivs av två eller flera till­sammans med gemensamt syfte
samarbetsförmåga; samarbetspartner; samarbetssvårigheter; samarbetsvilja
samarbete (mellan några) (i/om något/att+verb)
samarbete (mellan några) (i något)
samarbete (mellan några) (i att+verb)
samarbete (mellan några) (om något)
samarbete (mellan några) (om att+verb)
samarbete (med någon/något) (i/om något/att+verb)
samarbete (med någon) (i något)
samarbete (med någon) (i att+verb)
samarbete (med någon) (om något)
samarbete (med någon) (om att+verb)
samarbete (med något) (i något)
samarbete (med något) (i att+verb)
samarbete (med något) (om något)
samarbete (med något) (om att+verb)
borgerligt sam­arbete; nordiskt sam­arbete; ett fruktbart sam­arbete; in­leda ett sam­arbete; familj och skola i nära sam­arbete
belagt sedan 1799