publicerad: 2021  
samhällskritik samhälls­kritiken
sam·hälls|­krit·ik·en
substantiv
sam`hällskritik
kritik mot felaktigheter i sam­hället men vanligen inte mot sam­hället i sig
filmen inne­håller indirekt samhälls­kritik; makt­havarna tillät samhälls­kritik till en viss gräns
belagt sedan 1906