publicerad: 2021  
samvariation sam­variationen sam­variationer
sam|­vari·at·ion·en
substantiv
sam`variation
förändring hos en storhet som upp­träder parallellt med liknande förändring hos en annan vilket ofta tyder på ett orsaks­samband
samvariation (mellan några) (i) samvariation (med något)
man har hittat en sam­variation mellan höga luft­förorenings­halter och hjärt-kärl­sjuklighet
belagt sedan 1930