SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ge`nomarbeta verb ~de ~t gen·om|­arbet·arofta lös förb. i formenarbeta igenom (nog­grant) arbeta i­genom arb.före­ställningen verkade väl genomarbetadgenomarbeta ngtsedan 1664jfr ty. durcharbeiten med samma betydelse Subst.:vbid1-168439genomarbetande, vbid2-168439genomarbetning