publicerad: 2021  
scripta scriptan scriptor
även
skripta skriptan skriptor
script·an, skript·an
substantiv
[skrip`ta]
person som organiserar praktiska detaljer och fungerar som sekreterare vid film- eller tv-inspelning
skåde­spelarna fick stå kvar i sin ställning tills scriptan hade an­tecknat deras lägen
belagt sedan 1950; kortord för script-girl