publicerad: 2021  
se ut såg sett, presens ser
verb
se u´t
1 upp­fattas med synen på ett värderbart sätt särsk. om person, med tanke på an­sikte, kropp, kläder etc., men äv. all­männare
någon/något ser adj ut
någon ser adj ut
något ser adj ut
någon/något ser ut att+verb
någon ser ut att+verb
något ser ut att+verb
han ser bra ut; han är snäll men ser ingen­ting ut; lagets spel såg lovande ut
ibland med under­förstådd negativ värdering
nu är det fint, men du skulle ha sett hur det såg ut innan vi började röja
äv. med viss bedömning i stället för värdering, ibland med konstruktions­växling
det ser ut att bli regn; kronan såg ut att stiga ytterligare
inte se mycket ut för världen se värld
se ut som ett bomb­nedslag vara en obeskrivlig röraungarnas rum såg ut som ett bomb­nedslag
se ut som ett åker­spöke se hemsk uthan såg ut som ett åker­spöke i det stripiga håret och de smutsiga kläderna
se ut som hej kom och hjälp mig var­dagligtse förfärlig uthon har nyss flyttat in och lägenheten ser ut som hej kom och hjälp mig
se ut som Jerusalems förstöring vara en obeskrivlig röraom­rådet ser ut som Jerusalems förstöring – det rivs, grävs och pålas över­allt
se ut som om man sett ett spöke se skräck­slagen uthar det hänt något? Du ser ju ut som om du sett ett spöke
se ut som (om) man sålt smöret och tappat pengarna se ledsen och bekymrad utplötsligt vägrade klubbarna att skriva på av­talet och spelar­agenten såg ut som om han sålt smöret och tappat pengarna
se ut som sju svåra år var­dagligtse ut på ett förfärligt sätthan hade inte sovit på flera dagar och såg ut som sju svåra år
belagt sedan 1536
2 ofta fast sammansättn., jfr utse välja ut
någon ser ut något (till/åt någon)
någon ser ut något (till någon)
någon ser ut något (åt någon)
hon såg ut en klänning åt sig
belagt sedan 1612
se ututseende