publicerad: 2021  
sjukdag sjuk­dagen sjuk­dagar
sjuk|­dag·en
substantiv
sju`kdag
dag som någon är sjuk­skriven
man får normalt ersättning från och med andra sjuk­dagen
belagt sedan 1761