publicerad: 2021  
självdisciplin själv­disciplinen
själv|­discipl·in·en
substantiv
själ`vdisciplin
förmåga att kontrollera egna behov och drifter
med järn­hård själv­disciplin lyckades han över­vinna sitt alkoholbegär
belagt sedan 1896