publicerad: 2021  
skadereglering skade­regleringen skade­regleringar
skade|­regl·er·ing·en
substantiv
ska`dereglering
(försäkrings­bolags) behandling av frågan hur stor ersättning som ska betalas till en kund som lidit någon skada
belagt sedan 1908