publicerad: 2021  
skattlägga skattlade skattlagt, presens skattlägger
verb
skatt`lägga
beskatta något som tidigare varit obeskattat
skattlägga något
förslaget om att skatt­lägga fritids­båtar väckte skarp kritik
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska skatläggia
skattläggaskattläggande, skattläggning