publicerad: 2021  
skattmästare skatt­mästaren äv. vardagligt skattmästarn, plural skatt­mästare, bestämd plural skattmästarna
skatt|­mäst·ar·en
substantiv
skatt`mästare
kassör i förening eller dylikt
belagt sedan 1497 (Arboga stads tänkebok); 1748 i bet. 'kassör'; fornsvenska skatmästare 'uppbörds­man'