publicerad: 2021  
skattskriva skattskrev skattskrivit skattskriven skattskrivna, presens skattskriver
verb
skatt`skriva
sär­skilt bibliskt registrera (någon) för beskattning
skattskriva någon/något
skattskriva någon
skattskriva något
belagt sedan 1752
skattskrivaskattskrivning
Vid den tiden ut­färdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skatt­skrivas. Bibel 2000, Lukas 2:1 (ur jul­evangeliet)