publicerad: 2021  
skeppslag skepps­laget, plural skepps­lag, bestämd plural skepps­lagen
skepps|­lag·et
substantiv
skepp`slag
historiskt förvaltnings­område i Sverige med upp­gift att ut­rusta ledungsskepp i äldre tid
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska skipa lagh