publicerad: 2021  
skeppslista skeppslistan skeppslistor
skepps|­list·an
substantiv
skepp`slista
delvis historiskt officiell förteckning över registrerade handels­fartyg
Sveriges skepps­lista
belagt sedan 1673