publicerad: 2021  
skogsväg skogs­vägen skogs­vägar
skogs|­väg·en
substantiv
[skok`s-]
smalare väg som går genom skog
en krokig och gropig skogs­väg
belagt sedan 1415 (öppet brev om ägobyte utfärdat av prästen Ingemar Jonsson i värmländska Älvdals härad (Noreen)); fornsvenska skoghvägher