publicerad: 2021  
skogvaktare skog­vaktaren, plural skog­vaktare, bestämd plural skogvaktarna
skog|­vakt·ar·en
substantiv
sko`gvaktare
mest historiskt (titel för) person med tillsyns-, bevaknings- och arbets­lednings­uppgifter in­om skogs­företag, skoglig myndighet eller dylikt
belagt sedan 1614