publicerad: 2021  
skohorn sko­hornet, plural sko­horn, bestämd plural sko­hornen
sko|­horn·et
substantiv
sko`horn
kupig, sken­liknande an­ordning av hårt material som an­sluter till hälens form och där­för kan an­vändas som hjälp­medel när man tar på skor
ibland bildligt, sär­skilt i ut­tryck för att något nätt och jämnt kan in­ordnas i viss grupp eller dylikt
ett gräns­fall som möjligen kan pressas in med sko­horn i grupp C
belagt sedan 1560; till 1sko!! och horn (urspr. förfärdigat av kohorn)