publicerad: 2021  
slagregn slag­regnet, plural slag­regn, bestämd plural slag­regnen
slag|­regn·et
substantiv
sla`gregn
mycket häftigt regn som bl.a. slår ner örter och säd
åska och slag­regn
belagt sedan 1516 (framställning från riksföreståndaren Sten Sture till rikets ständer (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska slaghräghn
Och slag­regn föll, och vatten­strömmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och lik­väl föll det icke om­kull, efter­som det var grundat på hälle­berget. Bibeln (1917 års övers.), Matteus 7:25 (ur en liknelse av Jesus)