publicerad: 2021  
socialitet socialiteten
soci·al·itet·en
substantiv
socialite´t
(god) förmåga till socialt um­gänge
ut­veckla barnets socialitet
belagt sedan 1761