publicerad: 2021  
specialskola specialskolan specialskolor
speci·al|­skol·an
substantiv
specia`lskola
grund­skola för elever med sär­skilda behov på grund av t.ex. hörselnedsättning, syn­nedsättning eller språk­störning
belagt sedan 1939