publicerad: 2021  
specialpedagog special­pedagogen special­pedagoger
speci·al|­peda·gog·en
substantiv
specia`lpedagog
pedagog som arbetar med elever i behov av sär­skilt stöd och som har över­gripande an­svar för det special­pedagogiska arbetet i en skola eller dylikt
belagt sedan 1964