publicerad: 2021  
specialpedagogik
speci·al|­peda·gog·ik
substantiv
specia`lpedagogik
vetenskapen om optimering av barns, ungas och vuxnas lärande särsk. med in­riktning på individer med sär­skilda behov
specialpedagogisk
hon är professor i special­pedagogik
äv. mer konkret om verksamhets­område in­om skol­väsendet
idag behöver alla lärare ha kunskaper i special­pedagogik
belagt sedan 1962