publicerad: 2021  
spelarbyte spelar­bytet spelar­byten
spel·ar|­byt·et
substantiv
spe`larbyte
byte av spelare under match på grund av skada el. av taktiska skäl
belagt sedan 1971