publicerad: 2021  
språkvård språk­vården
språk|­vård·en
substantiv
språ`kvård
verksamhet som syftar till att styra språkutvecklingen vanligen med stöd av veder­tagna normer och all­männa principer, t.ex. om klarhet och under­lättande av kommunikation
ofta med tanke på mot­svarande personer
språk­vårdens syn på s-pluralen
belagt sedan 1806