publicerad: 2021  
språkvårdare språk­vårdaren, plural språk­vårdare, bestämd plural språkvårdarna
språk|­vård·ar·en
substantiv
språ`kvårdare
person som ägnar sig åt språk­vård
belagt sedan 1944