publicerad: 2021  
stadsteater stadsteatern stadsteatrar
stads|­teatr·ar
substantiv
[stat`s-]
fast teater­institution som är knuten till en (större) stad
Stock­holms stads­teater; Malmö stads­teater; Borås stads­teater
äv. om mot­svarande byggnad
belagt sedan 1879