publicerad: 2021  
stilbildare stil­bildaren, plural stil­bildare, bestämd plural stilbildarna
stil|­bild·ar·en
substantiv
sti`lbildare
person som ger upp­hov till viss stil som många tar efter
han blev stil­bildare för en hel generation av saxofonister
belagt sedan 1919