publicerad: 2021  
stockankare stock­ankaret, plural stock­ankare el. stock­ankaren, bestämd plural stockankarna
stock|­ankar·et
substantiv
[ståk`-]
ankare med tvär­gående stång som hindrar ankaret från att lägga sig på bottnen; den traditionella typen av ankare
belagt sedan 1916